Sport- en bewegingsagoog

Jij bent creatief, geduldig, invoelend, doortastend en jouw passie ligt bij het stimuleren en motiveren van mensen. Je staat sterk in je schoenen en je kunt snel situaties inschatten als het gaat om mensen en groepen.

Als bewegingsagoog werk je  met mensen die extra zorg vragen betreffende hun motorische, cognitieve en/of sociaal-affectieve mogelijkheden, een brede doelgroep. Je zet je in om de kwaliteit van leven van anderen, soms kwetsbare mensen, te verbeteren.  Je gebruikt sport en bewegen als middel om doelen te bereiken, vaak m.b.t. een gedragsverandering bij mensen. Je staat voor de enorme uitdaging om, ondanks de fysieke-, psychische, emotionele en/of verstandelijke beperkingen van mensen, iedereen te laten genieten van sport en bewegen.

Je loopt stage bij(jeugd)internaten, gevangenissen en jongerenwerk,  instellingen voor de gezondheidszorg (revalidatie/praktijk voor fysiotherapie), psychiatrische ziekenhuizen (GGZ), verslavingszorg, instellingen en organisaties voor verstandelijk gehandicapten, de ouderenzorg (verpleeg-/ verzorgingshuizen & revalidatie).

Je mag zelf aangeven met welke doelgroep je wilt werken tijdens jouw stage en ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Tevens is het een uitstekend voortraject voor hbo-opleidingen o.a.:

  • fysiotherapie
  • psychomotorische therapie (PMT)
  • social Work (SPH / MWD / CMV)
  • ALO (o.a. speciaal onderwijs)
Jij bent creatief, geduldig, invoelend, doortastend en jouw passie ligt bij het stimuleren en motiveren van mensen. Je staat sterk in je schoenen en je kunt snel situaties inschatten als het gaat om mensen en groepen.
uitstroomprofiel
Sport- en bewegingsagoog